Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cao Bằng

Trên địa bàn Cao Bằng đang có 3672 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cao Bằng tập trung chủ yếu ở Thánh phố Cao Bằng 1755 công ty, Huyện Hoà An 280 công ty, Huyện Trùng Khánh 205 công ty, Huyện Quảng Uyên 192 công ty, Huyện Nguyên Bình 171 công ty, Huyện Bảo Lạc 164 công ty, ...

HTX THÁI SƠN

4800908662

Xóm Nà Nàng, Xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng