Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Cao Bằng

Trên địa bàn Cao Bằng đang có 4006 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 13 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Cao Bằng tập trung chủ yếu ở Thánh phố Cao Bằng 1918 công ty, Huyện Hoà An 299 công ty, Huyện Trùng Khánh 228 công ty, Huyện Quảng Uyên 200 công ty, Huyện Nguyên Bình 182 công ty, Huyện Phục Hoà 179 công ty, ...